Solmag

Chlorid horečnatý je prirodzený minerál. Je to veľmi mierna minerálna soľ, široko používaná v mnohých aplikáciách ako:

 

rozmrazujúci prostriedok, ktorý predstavuje celosvetovo jednu z hlavných aplikácií chloridu horečnatého ale aj ako prostriedok pre starostlivosť o zdravie (špeciálne soľné kúpele, farmaceutický prostriedok na zníženie kyslosti v žalúdku), doplnok krmiva pre zvieratá, produkty používané v domácnosti, (čistiace prostriedky, absorbent vlhkosti), priemyselné prípravky (cement, výroba ľahkých kovov), environmentálne aplikácie (čistenie vôd, prostriedok pre tlmenie vírenia prachu na cestách).

SOLMAG®

má oproti klasickým posypovým materiálom množstvo výhod. Používa sa ako protimrznúci prostriedok proti vytváraniu zľadovatených a zasnežených plôch a tiež v kombinácii s obvyklými mechanickými spôsobmi odstraňovania snehu.

 

V porovnaní s doteraz bežne používanými soľami nemá taký negatívny vplyv na eróziu cestných povrchov, na životné prostredie a na karosérie áut. Je netoxický, nepredstavuje riziko pre vodné organizmy a v pôde je biologicky odbúrateľný. Je vhodný na údržbu ciest v chránených oblastiach a oblastiach vodných zdrojov. Má o 40% väčšiu schopnosť roztápať ľad, než doteraz používaná posypová soľ na báze NaCl, v závislosti na vonkajšej teplote (nad 7 °C NaCl stráca rozmrazovacie účinky). Z hľadiska korózie je to najmenej agresívny prostriedok spomedzi všetkých používaných chloridov a tiež najmenej ovplyvňuje abrazívne vymieľanie povrchov komunikácií. Komunikácie sú po zimnej údržbe podstatne viac zachované.

Každoročný výskum účinku

Od roku 2006 sa každoročne vykonáva výskum vplyvu posypového materiálu na báze chloridu horečnatého na území Tatranského národného parku a Národného parku Slovenský raj, v ktorom sa uvádza že „alkalický posypový materiál s obsahom horčíka a vápnika nespôsobil narušenie výživy drevín makroživinami (Ca, Mg) a v hodnotenom období, nebolo zistené ani zvýšenie koncentrácie sodíka v žiadnej z analyzovaných vzoriek.

 

Aplikácia produktu SOLMAG

SOLMAG sa aplikuje na cesty, ako rôzne riedený roztok v závislosti na predpokladanej teplote alebo poveternostných podmienkach. Podobne ako v prípade používania iných solí, protimrznúci a rozmrazujúci účinok je možné zvýšiť v kombinácii s pieskom. SOLMAG je možné ďalej použiť na úpravu sypkých posypových materiálov, čim sa dá predísť ich zmrznutiu.

SOLMAG L©

  • SOLMAG L© je vodný roztok chloridu horečnatého v koncentrácii 32%.
  • Výrobok je určený na zimnú údržbu komunikácií.
  • Výrobok prešiel všetkými náležitými kontrolami a je držiteľom certifkácie VÚSAPL, a s.

SOLMAG S©

  • SOLMAG S © je posypový materiál na báze chloridu horečnatého v tvare malých bielych šupiniek.
  • Výrobok je určený na použitie ako antinámrazová a rozmrazujúca soľ k zimnej údržbe cestných komunikácií.
  • Výrobok prešiel všetkými náležitými kontrolami a je držiteľom certifkácie VÚSAPL, a s.