O našej spoločnosti

Čo je Solmag?

Sme výhradným distribútorom chloridu horečnatého pre SR už od roku 2005. Naša spoločnosť vlastní Certifikát SAŽP o environmentálnych vlastnostiach výrobkov SOLMAG.

 

SOLMAG® má oproti klasickým posypovým materiálom množstvo výhod. Používa sa ako protimrznúci prostriedok proti vytváraniu zľadovatených a zasnežených plôch atiež v kombinácii s obvyklými mechanickými spôsobmi odstraňovania snehu. V porovnaní s doteraz bežne používanými soľami nemá taký negatívny vplyv na eróziu cestných povrchov, na životné prostredie a na karosérie áut. Je netoxický, nepredstavuje riziko pre vodné organizmy a v pôde je biologicky odbúrateľný.

História

1998

Na rozmrazovanie ciest sa tradične používala soľ NaCl.

2002

V mnohých prípadoch soľ nie je dostatočne účinná a efektívna, aby vytvorila dobré podmienky na cestách.

2003

Obrovské množstvo cestných solí používané počas zimnej sezóny môže zapríčiniť vážne narušenie okolitého životného prostredia.

2004

Tieto fakty prinútili firmy zaoberajúce sa údržbou ciest vyhľadať alternatívne produkty, ktoré sú omnoho účinnejšie a ktoré majú omnoho menší negatívny environmentálny efekt.

2005 až súčasnosť

Chlorid horečnatý MgCl2 je takýmto efektívnym, účinným a environmentálne priaznivým prostriedkom.

Prečo nepoužívať čistú soľ a soľanku?

  • Použiteľná teplota 0 °C až 6 °C
  • Treba jej väčšie množstvo ako Chloridu horečnatého na km cesty
  • Je viac korozívna
  • Má výrazne väčší negatívny vplyv na vegetáciu a životné prostredie
  • Po aplikácii sa rýchlo rozriedi a klesá jej účinnosť
  • Rýchlo znovu zamŕza
  • Spôsobuje abrazívne vymieľanie povrchov komunikácií
  • Soľanka po vyschnutí na ceste vytvára soľný prach