Budúcnosť v údržbe ciest CHLORID HOREČNATÝ

Čo je Solmag?

Sme výhradným distribútorom chloridu horečnatého pre SR už od roku 2005. Naša spoločnosť vlastní Certifikát SAŽP o environmentálnych vlastnostiach výrobkov SOLMAG.

 

SOLMAG® má oproti klasickým posypovým materiálom množstvo výhod. Používa sa ako protimrznúci prostriedok proti vytváraniu zľadovatených a zasnežených plôch a tiež v kombinácii s obvyklými mechanickými spôsobmi odstraňovania snehu. V porovnaní s doteraz bežne používanými soľami, nemá taký negatívny vplyv na eróziu cestných povrchov, na životné prostredie a na karosérie áut. Je netoxický, nepredstavuje riziko pre vodné organizmy a v pôde je biologicky odbúrateľný.

Viac o produkte >

Naši odberatelia

Naše produkty

SOLMAG L©

 • SOLMAG L© je vodný roztok chloridu horečnatého v koncentrácii 32%.
 • Výrobok je určený na zimnú údržbu komunikácií.
 • Výrobok prešiel všetkými náležitými kontrolami a je držiteľom certifkácie VÚSAPL, a s.

SOLMAG S©

 • SOLMAG S © je posypový materiál na báze chloridu horečnatého v tvare malých bielych šupiniek.
 • Výrobok je určený na použitie ako antinámrazová a rozmrazujúca soľ k zimnej údržbe cestných komunikácií.
 • Výrobok prešiel všetkými náležitými kontrolami a je držiteľom certifkácie VÚSAPL, a s.

Prečo nepoužívať čistú soľ a soľanku?

 • Použiteľná teplota 0 °C až 6 °C
 • Treba jej väčšie množstvo ako Chloridu horečnatého na km cesty
 • Je viac korozívna
 • Má výrazne väčší negatívny vplyv na vegetáciu a životné prostredie
 • Po aplikácii sa rýchlo rozriedi a klesá jej účinnosť
 • Rýchlo znovu zamŕza
 • Spôsobuje abrazívne vymieľanie povrchov komunikácií
 • Soľanka po vyschnutí na ceste vytvára soľný prach